Projekty

Spoločnosť TAL COMPANY, s.r.o. Žilina

 

má za sebou viacero úspešne zrealizovaných projektov nielen na území Slovenskej republiky, ale aj v susednej Českej republike. V súčasnosti je našou hlavnou aktivitou a prioritou vykonávanie stavebného servisu a udržiavacích prác na všetkých možných druhoch nehnuteľností, ktorým sa predovšetkým chceme venovať a rozvíjať ich aj naďalej v budúcnosti. Taktiež neustále vyhľadávame investičné príležitosti týkajúce sa realizácie, rekonštrukcie a opráv všetkých druhov stavieb.

Referencie - súhrn

 

 

 

 

Script logo