Kontakt

TAL COMPANY, s.r.o.


Kancelária:
Gabajova 11
Žilina 010 01
Slovenská republika

E-mail: tal@talcompany.sk
Facebook: @talcompany.sk

 

Fakturačné údaje:
Spoločnosť je zapísaná v OR OS v Žiline odd. Sro. Vložka číslo: 53447/L

IČO: 45 717 711
IČ DPH : SK 2023095261
Číslo účtu: SK98 1100 0000 0029 2084 4213
Banka: Tatrabanka, a.s.


Ing. Igor Talafa, konateľ spoločnosti, 0903 385 297 / italafa@talcompany.sk

Ing. Pavol Talafa, obchodný riaditeľ, 0903 543 408 / pavoltalafa@talcompany.sk

Peter Talafa, výkonný riaditeľ, 0903 544 442 / peter@talcompany.sk

Alžbeta Talafová, účtovníčka a ekonómka, 0904 136 044 / talafova@talcompany.sk

Script logo